www.sint-janterbiezen.be/kapellenaar  De Kapellenaar (Bewonersplatform)


Bewonersplatform Sint-Jan-Ter-Biezen

o Voorzitter: Filip De Brabandere, Watouseweg 54, 8970 Poperinge
o Secretaris: Dirk Holvoet, Kapellestraat 24, 8978 Watou

· Voor wie is het bewonersplatform?

o Iedere inwoner van Sint-Jan-ter-Biezen is welkom op de vergaderingen van het bewonersplatform !
o Ben je dus oud of jong, man of vrouw, een denker of een doener,… het maakt niet uit, kom gerust eens af naar een vergadering van het bewonersplatform om ons te vertellen wat jij belangrijk vindt voor het dorp !
· Bewonersplatform Sint-Jan-ter-Biezen … in cijfers
o Het bewonersplatform van Sint-Jan-ter-Biezen werd opgestart op 28 november 2007. Tijdens deze eerste vergadering waren er zo’n 25 bewoners aanwezig.
o Sindsdien zijn er reeds 8 vergaderingen georganiseerd.
o Gemiddeld zijn er zo’n 15 bewoners aanwezig op de vergaderingen

§ Zowel jong als oud, nieuwe inwoners en inwoners ‘geboren en getogen’ in het dorp, denkers en doeners,…
§ Er zijn ook een aantal verenigingen vertegenwoordigd in het bewonersplatform

· Wat doet het bewonersplatform van Sint-Jan-ter-Biezen?
o organiseert ongeveer 5 maal per jaar een bewonersbijeenkomst
o om samen met alle bewoners uit het dorp diverse thema’s te bespreken die voor het dorp van belang zijn, o.a.: verkeer, woonomgeving, vrije tijd en verenigingsleven, samenleven in het dorp, toerisme,…
o .Voor elk van deze thema’s gaan de bewoners op .zoek naar wat er goed loopt en wat er beter kan en op die manier probeert men dan diverse voorstellen uit te werken om de toekomst van het dorp vorm te geven.
o De vragen en voorstellen van de bewoners worden dan per vergadering overgemaakt aan het stadsbestuur om op die manier in overleg te gaan over de woon- en leefomgeving van het dorp.
· Op initiatief vanuit het stadsbestuur …
o werd in de dorpen en kleinere kernen van Poperinge een bewonersplatform opgericht.
o In totaal zijn er negen bewonersplatforms, nl. in Roesbrugge, Haringe, Watou, Abele, Sint-Jan-ter-Biezen, Proven, Reningelst, Krombeke en ’t Vogeltje.
o Door het oprichten van een bewonersplatform wil het stadsbestuur komen tot een intensievere samenwerking met de lokale bewoners.

Bewoners leven dag in dag uit in het dorp en weten dus maar al te goed wat er leeft en beweegt in hun dorp. Juist daarom wil het stadsbestuur samenwerken met de bewoners om op die manier te werken aan de ontwikkeling van het dorp.